Arduino

PIR czyli czujnik ruchów człowieka

Czujnik ruchu PIR (ang. Passive Infra Red) HC-SR501 jest modułem, który umożliwia budowę urządzeń reagujących na ruch osób w pomieszczeniu. Również tych nieporządanych.

Informacje na temat PIR znajdziemy w Wikipedii.

Połączenia:

PIR_connect_OK

Moduł podłączamy trzema przewodami. GND i VCC jak zwykle, czyli masa i +5V, natomiast OUT do D2 w Arduino. Regulacja prosta jak drut: lewy potencjometr wpływa na czułość modułu, czym bardziej kręcimy w prawo, tym złapie ruch obiektu bardziej odległego. (U mnie 4 metry). Prawy potencjometr reaguje na czas utrzymania na OUT wysokiego stanu. Czyli jak długo świecić będzie dioda po ustaniu ruchu.

I jeszcze jedna ważna regulacja, którą umożliwia moduł. Zworką po lewej stronie ustalić możemy czy moduł reagować będzie stanem wysokim od zanotowania ruchu do czasu aż ten ustanie (ustawienie domyślne H), lub tylko na odnotowanie pierwszego ruchu obiektu (zworka w pozycji L).

PIR rear view yar OK

Kod:

/*==========================
Czujnik ruchu PIR HC-SR501
Czujnik - D2
LED - D13
============================*/
void setup(){
 pinMode(13,OUTPUT);
 pinMode(2,INPUT);
 Serial.begin(9600);
}
void loop(){
digitalWrite(13,digitalRead(2));
if (digitalRead(2)) {
  Serial.println("PIR OUT - STAN WYSOKI");
  }
  else
  {Serial.println("PIR OUT - STAN NISKI");
  }
}
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s