Arduino, ESP8266

Cayenne, ESP8266 i dwa kanały komunikacyjne

Przy tym projekcie skorzystałem znów ze świetnego kanału ACROBOTIC z YouTube. Wreszcie udało mi się, dzięki witrynie Cayenne , odpalić dwie diody dwoma włącznikami. Nie potrafiłem tego zrobić na Ubidots. Tu funkcja czytająca dane ma jako argument numer kanału, dzięki czemu można podpiąć kilka odbiorników.

CAYENNE_IN(0)
{
  digitalWrite(Pin_D1, !getValue.asInt());
}
CAYENNE_IN(1)
{
  digitalWrite(Pin_D2, !getValue.asInt());
}

Biblioteka:

Cayenne MQTT ESP8266 Library

Kod:

// This example shows how to connect to Cayenne using an ESP8266 and send/receive sample data.
// Make sure you install the ESP8266 Board Package via the Arduino IDE Board Manager and select the correct ESP8266 board before compiling.
// ACROBOTIC https://youtu.be/6YAnqHTm7_o?list=PL7a2CLd93-ftcPc3WMG_6SNRGFjXlHCUb

#define CAYENNE_DEBUG
#define CAYENNE_PRINT Serial
#define Pin_D1 5
#define Pin_D2 4
#include <CayenneMQTTESP8266.h>

// Informacje sieci WiFi.
char ssid[] = "nazwa";
char password[] = "hasło";

// Autoryzacja Cayenne. Przepisujemy ze strony po zalogowaniu.
char username[] = "MQTT Username";
char mqtt_password[] = "MQTT Password";
char client_id[] = "Client ID";

void setup() {

	Cayenne.begin(username, mqtt_password, client_id, ssid, password);
  pinMode(Pin_D1, OUTPUT);
  digitalWrite(Pin_D1, LOW);
  pinMode(Pin_D2, OUTPUT);
  digitalWrite(Pin_D2, LOW);

}

void loop() {
	Cayenne.loop();
	}

//Funkcja do pobierania danych z myDevices Cayenne
CAYENNE_IN(1)
{
	digitalWrite(Pin_D1, !getValue.asInt());
}
CAYENNE_IN(0)
{
  digitalWrite(Pin_D2, !getValue.asInt());
}
Reklamy